Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna

Dok Orljava mirno teče

Dok Orljava mirno teče  Povodom Međunarodnog dana rijeka, koji se obilježava 14. ožujka, učenici Tehničke škole Požega uključeni u međunarodni eTwinning projekt „Water of our Rivers“, pozdravili su našu Orljavu i podsjetili se na veliki značaj vode i vrijednost naših rijeka.

 Učenici su tijekom veljače s voditeljicom projekta prof. Marinom Mirković posjetili Službu za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, kako bi upoznali postupak ispitivanja kvalitete vode.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju definirana je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) te Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13 , 128/15).

Kvaliteta vode ovisi o fizikalnim, biološkim, radiološkim i kemijskim svojstvima. Fizikalna svojstva vode su: temperatura, mutnoća, boja, miris i okus vode, te suspendirane tvari u vodi, provodljivost, prozirnost. Biološka svojstva vode ovise o prisutnosti različitih mikroorganizama. Radiološka svojstva vode ovise o radioaktivnim izotopima lakih elemenata kao što su vodik, kisik, kalij, natrij i drugi elementi. Kemijska svojstva vode ovise o vrsti i količini mineralnih tvari otopljenih u vodi.

Učenici su upoznali određivanje tvrdoće vode, elektroprovodljivosti, pH vrijednosti, mutnoće vode te određivanje količine amonijaka, nitrata i nitrita u vodi.

Zahvaljujemo se djelatnicima Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije na stručnom posjetu i pomoći u aktivnostima projekta.

Europska povelja o vodi

 • Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskoj djelatnosti.
 • Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.
 • Mijenjati kvalitetu vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise.
 • Kvalitetu vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva.
 • Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih.
 • Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa.
 • Vodeni resursi se moraju stalno kontrolirati.
 • Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrirati zakonom preko nadležnih institucija.
 • Zaštita voda traži značajan napor u znanstvenom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informiranje.
 • Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakoga da vodu racionalno koristi.
 • Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.
 • Voda ne zna granice. To je jedan, zajednički izvor, koji traži međunarodnu suradnju.

Dok promišljate o Europskoj povelji o vodi, neka vas prati ljepota našeg grada i Orljave putem glazbenog videa „Oj Požego“ Tamburaškog sastava „Zlatna dolina“ (stihovi, glazba i aranžman: Veljko Valentin Škorvaga).  

 

 

Dok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno teče

Dok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno teče

Dok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno teče