Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Termini informacija

Termini informacija za roditelje

 

Termini informacija za roditelje - Tehničari

Razred Razrednik 1. i 3.  dopodne
2. i 4. poslije podne
 2. i 4. dopodne
1. i 3. poslije podne
1.A Zoran Đurina Petak 8:50-9:35 Petak 17:30-18:15
1.B Mario Engelmann Srijeda 8:50-9:30 Srijeda 15:00-15:45
1.E Ivana Đaković  Četvrtak 14:05-14:50  Srijeda 14:05-14:50
1.F Hrvoje Mikolčević  Srijeda 17:30-18:15  Utorak 15:00-15:45
1.H Zorica Raguž  Ponedjeljak 15:00-15:45     Srijeda 9:45-10:30
2.A Mirjana Pavlović  Četvrtak 8:50-9:35  Srijeda 19:00-19:45
2.B Denis Smojvir  Utorak 15:50-16:35  Utorak 10:35-11:20
2.E Tamara Pavlović-Žilić  Srijeda 17:30-18:10  Srijeda 8:00-8:45
2.F Tomislav Marković  Ponedjeljak 12:50-13:15     Četvrtak 8:50-9:35
2.H  Antonio Gazilj  Četvrtak 10:30-11:15  Utorak 9:30-10:15
3.A  Tomislav Marinić  Ponedjeljak 16:45-17:25  Ponedjeljak 10:35-11:20
3.B  Marin Orešković  Utorak 11:30-12:10  Petak 9:50-10:30
3.E  Žana Marinović  Ponedjeljak 9:45-10:30  Četvrtak 9:45-10:30
3.F  Sanja Živković  Utorak 14:05-14:50  Ponedjeljak 16:45-17:25
3.H  Krunoslav Budimir  Srijeda 15:00-15:45  Ponedjeljak 9:00-9:45
4.A  Darija Lovrić  Srijeda 16:45-17:25  Srijeda 15:00-15:45
4.B  Tomislav Olšak     Ponedjeljak 13:15-14:00  Petak 8:50-9:35
4.E  Davor Ljubić  Petak 8:50-9:35  Četvrtak 8:00-8:45
4.F  Marija Bošnjak  Ponedjeljak 9:45-10:30  Ponedjeljak 15:00-15:45
4.H  Ivanka Krsnik-Čevapović  Utorak 16:45-17:25  Utorak 13:15-14:00

 

Termini informacija za roditelje - Majstori

Razred Razrednik BIJELI RASPORED SATI ŽUTI RASPORED SATI
1.C Željko Krpan Srijeda 9:35-10:30 Ponedjeljak 15:50-16:35
1.D Pero Dupček Četvrtak 8:50-9:35 Petak 10:35-11:20
1.G Dalibor Banaj Četvrtak 14:05-14:50 Četvrtak 14:05-14:50
2.C Biljana Radišić Četvrtak 9:35-10:30
(Mala Škola)
Srijeda 15:00-15:45
(Uč.Br.11)
2.D Pero Perko Srijeda 9:00-9:45 Četvrtak 16:45-17:30
2.G Marijan Živković Petak 09:45-10:30 Srijeda 15:00-15:45
3.C Martina Marjanović  Srijeda 12:20-12:55  Ponedjeljak 9:45-10:30
3.D Antun Štimac  Srijeda 8:50-9:35  Petak 15:50-16:35
3.G Tomislav Šulc Četvrtak 16:45-17:30   Srijeda 10:35-11:20

 

Termini informacija za roditelje - Predmetni nastavnici

Predmetni nastavnik   1. i 3.  dopodne
2. i 4. poslije podne
 2. i 4. dopodne
1. i 3. poslije podne
Dalibor Banaj Četvrtak 14:05-14:50 Četvrtak 14:05-14:50
Matej Ivanković Utorak 8:45-9:30 Srijeda 17:25-18:15
Ljubiša Krmar Petak 14:00-14:45 Srijeda 9:45-10:30
Dragan Borevac Četvrtak 11:20-12:00 Ponedjeljak 10:35-11:20
Marija Bošnjak Ponedjeljak 9:45-10:30 Ponedjeljak 15:00-15:45
Miro Bralić  Utorak 10:45-11:30 Srijeda 13:15-14:00
Krunoslav Budimir Srijeda 15:00-15:45 Ponedjeljak 9:00-9:45
Zdenka Perak Ponedjeljak 14:50-15:30 Ponedjeljak 14:50-15:30
Ivanka Krsnik-Čevapović Utorak 16:45-17:25 Utorak 13:15-14:00
Antun Štimac Petak 15:50-16:35 Srijeda 8:50-9:35
Pero Dupček Petak 10:35-11:20 Četvrtak 8:50-9:35
Ivana Đaković Četvrtak 14:05-14:50 Srijeda 14:05-14:50
Zoran Đurina Petak 8:50-9:35 Petak 17:30-18:15
Mario Engelmann Srijeda 8:50-9:30 Srijeda 15:00-15:45
Antonio Gazilj Četvrtak 10:30-11:15 Utorak 9:30-10:15
Marko Hruška Ponedjeljak 12:15-12:50   
Zdenka Hruška Srijeda 8:00-8:45 Četvrtak 14:05-14:50
Krešimir Jambrek Ponedjeljak 10:30-11:15 Ponedjeljak 15:00-15:45
Josip Jolić Srijeda 11:30-12:15 Ponedjeljak 15:50-16:35
Hrvoje Kalafatić Srijeda 10:30-11:15 Utorak 15:50-16:30
Martin Kaprel  Četvrtak 10:30-11:15 Utorak 14:50-15:35
Stjepan Kolarec Petak 8:45-9:30 Petak 15:50-16:35
Vladimir Koudela Srijeda 8:50-9:25 Utorak 9:45-10:30
Karolina Kraljević Malvić Srijeda 16:45-17:20 Četvrtak 9:00-9:45
Željko Krpan Ponedjeljak 15:50-16:35 Srijeda 9:35-10:30
Jasmina Gotštajn Utorak 9:45-10:30 Utorak 8:50-9:35
Darija Lovrić Srijeda 16:45-17:25 Srijeda 15:00-15:45
Davor Ljubić Petak 8:50-9:35 Četvrtak 8:00-8:45
Tomislav Marinić Ponedjeljak 16:45-17:25 Ponedjeljak 10:35-11:20
Žana Marinović  Ponedjeljak 9:45-10:30 Četvrtak 9:45-10:30
Martina Marjanović Ponedjeljak 9:45-10:30 Srijeda 12:20-12:55
Tomislav Marković Ponedjeljak 12:50-13:15 Četvrtak 8:50-9:35
Hrvoje Mikolčević Srijeda 17:30-18:15 Utorak 15:00-15:45
Marina Mirković Ponedjeljak 10:35-11:20 Ponedjeljak 16:45-17:25
Tomislav Olšak Ponedjeljak 13:15-14:00    Petak 8:50-9:35
Marin Orešković Utorak 11:30-12:10 Petak 9:50-10:30
Milka Paponja Četvrtak 9:45-10:30 Srijeda 14:00-14:45
Tamara Pavlović-Žilić Srijeda 17:30-18:10 Srijeda 8:00-8:45
Mirjana Pavlović Četvrtak 8:50-9:35 Srijeda 19:00-19:45
Pero Perko Četvrtak 16:45-17:30 Srijeda 9:00-9:45
Antonia Petrović Ponedjeljak 8:50-9:35 Četvrtak 15:00-15:45
Danijela Pijević Četvrtak 9:45-10:30 Srijeda 16:45-17:25
Ivanka Prnjavorac Četvrtak 15:45-16:30
Biljana Radišić Srijeda 15:00-15:45
(Uč.Br.11)
Četvrtak 9:35-10:30
(Mala Škola)
Dobrislav Radovanlija Četvrtak 9:35-10:25 Srijeda 15:45-16:30
Zorica Raguž Ponedjeljak 15:00-15:45 Srijeda 9:45-10:30
Marinko Banožić Četvrtak 8:00-8:45
Danijela Sakoman Četvrtak 15:50-16:35  Utorak 9:45-10:30
Drago Sesar  Četvrtak 12:50-13:30  Četvrtak 12:50-13:30
Denis Smojvir Utorak 15:50-16:35  Utorak 10:35-11:20
Zdravko Stanivuk  Srijeda 11:20-12:00  Četvrtak 10:45-11:30
Kristina  Šćiran Utorak 9:45-10:30  Ponedjeljak 15:50-16:35
Tomislav Šulc  Srijeda 10:35-11:20  Četvrtak 16:45-17:30
Renata Tadijal  Ponedjeljak 8:50-9:35  Četvrtak 15:00-15:45
Milan Trgovčić  Četvrtak 12:20-12:55  Četvrtak 15:50-16:35
Zdenko Vučković  Srijeda 15:50-16:35  Četvrtak 15:00-15:45
Sanda Tomičić  Srijeda 14:05-14:50  Četvrtak 9:45-10:30
Marijan Živković  Srijeda 15:00-15:45  Petak 9:45-10:30
Sanja Živković  Utorak 14:05-14:50  Ponedjeljak 16:45-17:25
Tomislav Živković  Utorak 10:30-11:20  Srijeda 16:45-17:25
Marijan Han  Srijeda 10:35-11:20  Ponedjeljak 16:45-17:25