Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Termini informacija

Termini informacija za roditelje

 

Termini informacija za roditelje - Tehničari

Razred Razrednik 1. i 3.  dopodne
2. i 4. poslije podne
 2. i 4. dopodne
1. i 3. poslije podne
1.A Renata Tadijal Srijeda 12:15-12:55 Srijeda 17:30-18:10
1.B Darija Lovrić Petak 16:35-17:25 Petak 12:20-12:55
1.E Danijela Sakoman Petak 9:45-10:30 Utorak 16:45-17:25
1.F Tomislav Živković Srijeda 15:00-15:45 Četvrtak 8:50-9:35
1.H Zdenka Perak Utorak 10:00-11:00 Ponedjeljak16:00-17:00
2.A Zoran Đurina Srijeda 8:50-9:35 Srijeda 16:45-17:25
2.B Mario Engelmann Četvrtak 15:00-15:45 Četvrtak 9:45-10:30
2.E Ivana Đaković Utorak 15:00-15:40 Utorak 8:50-9:30
2.F Hrvoje Mikolčević Utorak 15:00-15:45    Utorak 15:00-15:45
2.H Zorica Raguž Četvrtak 15:50-16:35 Petak 9:45-10:30
3.A Mirjana Pavlović Četvrtak 15:00-15:45 Četvrtak 10:35-11:20
3.B Denis Smojvir Ponedjeljak13:15-14:00 Utorak15:00-15:45
3.E Nikol Jukić Utorak 8:50-9:35 Srijeda 18:15-18:55
3.F Tomislav Marković Utorak 15:00-15:45 Ponedjeljak15:00-15:45
3.H Antonio Gazilj Ponedjeljak14:00-14:45 Četvrtak 14:00-14:45
4.A Tomislav Marinić Utorak 9:45-10:30 Srijeda 13:15-14:00
4.B Marin Orešković Srijeda 13:15-14:00 Ponedjeljak10:35-11:20
4.E Žana Marinović Četvrtak 9:45-10:30 Petak 15:50-16:35
4.F Sanja Štimac Ponedjeljak14:05-14:50 Četvrtak 14:05-14:50
4.H Krunoslav Budimir Ponedjeljak16:45-17:25 Srijeda 8:50-9:35

 

Termini informacija za roditelje - Majstori

Razred Razrednik BIJELI RASPORED SATI ŽUTI RASPORED SATI
1.C Antonia Petrović Klaić Petak 16:45-17:25 Četvrtak 8:50-9:35
1.D Tomislav Olšak Utorak 13:15-14:00 Srijeda 8:50-9:35
1.G Tomislav Šulc Utorak 16:00-16:45 Četvrtak 14:10-15:00
2.C Željko Krpan Ponedjeljak15:30-16:15 Četvrtak 8:00-8:45
2.D Pero Dupček Petak 8:00-8:45 Utorak 9:35-10:30
2.G Dalibor Banaj Srijeda 8:50-9:35 Ponedjeljak 11:30-12:15
3.C Biljana Radišić Utorak 14:00-15:00 Utorak 9:45-10:30
3.D Pero Perko Utorak 16:50-17:20 Četvrtak 12:15-12:55
3.G Marijan Živković Četvrtak 16:45-17:25 Utorak 10:30-11:20

 

Termini informacija za roditelje - Predmetni nastavnici

Predmetni nastavnik   1. i 3.  dopodne
2. i 4. poslije podne
 2. i 4. dopodne
1. i 3. poslije podne
Dalibor Banaj Ponedjeljak 11:30-12:15 Srijeda 8:50-9:35
Marinko Banožić Srijeda 12:30-13:00 Utorak 12:45-13:15
Dragan Borevac Utorak11:30-12:15 Utorak 14:05-14:50
Marija Bošnjak Četvrtak 16:45-17:30 Srijeda 8:50-9:35
Miro Bralić Ponedjeljak 15:15-15:45 Četvrtak 14:50-15:20
Krunoslav Budimir Ponedjeljak 16:45-17:25 Srijeda 8:50-9:35
Pero Dupček Utorak 9:35-10:30 Petak 8:00-8:45
Ivana Đaković Utorak 13:15-14:00 Utorak 8:50-9:30
Zoran Đurina Srijeda 8:50-9:35 Srijeda 16:45-17:25
Mario Engelmann Četvrtak 15:00-15:45 Četvrtak 9:45-10:30
Ivan Ereiz Četvrtak 11:30-12:15 Utorak 14:05-14:50
Alen Farkaš Četvrtak 9:45-10:30 Četvrtak 14:05-14:50
Antonio Gazilj Ponedjeljak14:00-14:45 Četvrtak 14:00-14:45
Marko Hruška Srijeda 8:40-9:15 Petak 10:30-11:00
Zdenka Hruška Ponedjeljak 9:45-10:30 Utorak 8:00-8:45
Krešimir Jambrek Utorak10:35-11:20  Utorak 15:00-15:45
Josip Jolić Petak 15:00-15:45 Petak 8:50-9:35
Nikol Jukić Utorak 8:50-9:35 Srijeda 18:15-18:55
Stjepan Kolarec Petak 11:30-12:10 Utorak 8:45-9:30
Vladimir Koudela Petak 9:45-10:30 Petak 15:00-15:45
Karolina Kraljević Malvić Četvrtak 10:35-11:20 Četvrtak 15:00-15:45
Željko Krpan Četvrtak 8:00-8:45 Ponedjeljak 15:30-16:15
Ivanka Krsnik-Čevapović Srijeda 8:50-9:35 Utorak 14:05-14:50
Davor Ljubić Srijeda 12:20-12:55 Četvrtak 16:45-17:25
Darija Lovrić Petak 16:35-17:25 Petak 12:20-12:55
Tomislav Marinić Utorak 9:45-10:30 Srijeda 13:15-14:00
Žana Marinović Četvrtak 9:45-10:30 Petak 15:50-16:35
Martina Marjanović Četvrtak 8:50-9:35 Ponedjeljak 9:45-10:30
Tomislav Marković Utorak 15:00-15:45 Ponedjeljak15:00-15:45
Hrvoje Mikolčević  Utorak 15:00-15:45  Utorak 15:00-15:45
Marina Mirković Petak 17:30-18:10 Petak 8:50-9:35
Tomislav Olšak Srijeda 8:50-9:35 Utorak 13:15-14:00
Marin Orešković Srijeda 13:15-14:00 Ponedjeljak 10:35-11:20
Marko Palian Utorak 8:00-8:45 Petak 17:30-18:10
Mihaela Palian Četvrtak 9:45-10:30    Srijeda 16:35-17:25
Milka Paponja Četvrtak 17:30-18:10 Četvrtak 9:45-10:30
Mirjana Pavlović Četvrtak 15:00-15:45 Četvrtak 10:35-11:20
Zdenka Perak Utorak 10:00-11:00 Ponedjeljak 16:00-17:00
Pero Perko Četvrtak 12:15-12:55 Utorak 16:50-17:30
Antonia Petrović Klaić Četvrtak 8:50-9:35 Petak 16:45-17:25
Ivanka Prnjavorac Utorak 16:00-16:30 Ponedjeljak 8:00-8:45
Biljana Radišić Utorak 9:45-10:30 Utorak 14:00-14:50
Dobrislav Radovanlija Ponedjeljak 15:00-15:45 Utorak 17:00-17:30
Zorica Raguž Četvrtak 15:50-16:35 Petak 9:45-10:30
Damir Rajić Ponedjeljak 8:50-9:35 Ponedjeljak 15:15-15:50
Danijela Sakoman Petak 9:45-10:30 Utorak 16:45-17:25
Drago Sesar Utorak 12:30-13:15 Srijeda 12:50-13:35
Denis Smojvir Ponedjeljak 13:15-14:00 Utorak 15:00-15:45
Zdravko Stanivuk Utorak 10:30-11:00 Utorak 15:15-15:50
Kristina  Šćiran Utorak14:05-15:50 Utorak 11:30-12:15
Sanja Štimac Ponedjeljak 14:05-14:50 Četvrtak 14:05-14:50
Tomislav Šulc Četvrtak 14:10-15:00 Utorak 16:00-16:45
Renata Tadijal Srijeda 12:15-12:55 Srijeda 17:30-18:10
Milan Trgovčić Ponedjeljak 16:45-17:25 Ponedjeljak 10:35-11:20
Zdenko Vučković Ponedjeljak 13:15-14:00 Četvrtak 8:00-8:45
Marijan Živković Utorak 10:30-11:20 Četvrtak 16:45-17:25
Tomislav Živković Srijeda 15:00-15:45 Četvrtak 8:50-9:35
Marijan Han Ponedjeljak 10:30-11:20 Utorak 15:00-15:45

 

Srijeda 12:15-12:55