Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Vijesti Novosti Dok Orljava mirno teče

Dok Orljava mirno teče

Dok Orljava mirno teče  Povodom Međunarodnog dana rijeka, koji se obilježava 14. ožujka, učenici Tehničke škole Požega uključeni u međunarodni eTwinning projekt „Water of our Rivers“, pozdravili su našu Orljavu i podsjetili se na veliki značaj vode i vrijednost naših rijeka.

 Učenici su tijekom veljače s voditeljicom projekta prof. Marinom Mirković posjetili Službu za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, kako bi upoznali postupak ispitivanja kvalitete vode.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju definirana je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) te Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13 , 128/15).

Kvaliteta vode ovisi o fizikalnim, biološkim, radiološkim i kemijskim svojstvima. Fizikalna svojstva vode su: temperatura, mutnoća, boja, miris i okus vode, te suspendirane tvari u vodi, provodljivost, prozirnost. Biološka svojstva vode ovise o prisutnosti različitih mikroorganizama. Radiološka svojstva vode ovise o radioaktivnim izotopima lakih elemenata kao što su vodik, kisik, kalij, natrij i drugi elementi. Kemijska svojstva vode ovise o vrsti i količini mineralnih tvari otopljenih u vodi.

Učenici su upoznali određivanje tvrdoće vode, elektroprovodljivosti, pH vrijednosti, mutnoće vode te određivanje količine amonijaka, nitrata i nitrita u vodi.

Zahvaljujemo se djelatnicima Službe za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije na stručnom posjetu i pomoći u aktivnostima projekta.

Europska povelja o vodi

 • Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskoj djelatnosti.
 • Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.
 • Mijenjati kvalitetu vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise.
 • Kvalitetu vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva.
 • Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih.
 • Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa.
 • Vodeni resursi se moraju stalno kontrolirati.
 • Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrirati zakonom preko nadležnih institucija.
 • Zaštita voda traži značajan napor u znanstvenom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informiranje.
 • Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakoga da vodu racionalno koristi.
 • Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.
 • Voda ne zna granice. To je jedan, zajednički izvor, koji traži međunarodnu suradnju.

Dok promišljate o Europskoj povelji o vodi, neka vas prati ljepota našeg grada i Orljave putem glazbenog videa „Oj Požego“ Tamburaškog sastava „Zlatna dolina“ (stihovi, glazba i aranžman: Veljko Valentin Škorvaga).  

 

 

Dok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno teče

Dok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno teče

Dok Orljava mirno tečeDok Orljava mirno teče