Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Vijesti Novosti Priznanje Foruma za slobodu odgoja

Priznanje Foruma za slobodu odgoja

Priznanje Foruma za slobodu odgoja Uoči Međunarodnog dana učitelja, Forum za slobodu odgoja je 4. listopada 2018. godine u Zagrebu na svečanoj dodjeli uručio Priznanje Foruma za slobodu odgoja za 2018. godinu “Stjepan Cipek” zaslužnim učiteljicama i školama koje su se istaknule u primjeni suvremenih oblika rada, kao i u demokratizaciji i unapređenju ukupnog života škole te aktivno sudjelovale u mnogim projektima i programima u suradnji s Forumom.

U kategoriji “Učiteljica Foruma za slobodu odgoja“ priznanje je primila prof. Marina Mirković iz Tehničke škole u Požegi. Među nagrađenima u ovoj kategoriji bila je jedina nastavnica iz srednje škole, uz to i strukovne škole.

Marina Mirković je profesorica savjetnica informatike/računalstva u Tehničkoj školi u Požegi gdje uspješno priprema učenike za daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Posebnu pozornost posvećuje metodici nastave informatike u kojoj kombinira metode i tehnike stečene sudjelovanjem u Forumovom programu „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ te elemente e-obrazovanja gdje dominira učenik i njegove aktivnosti u online tečajevima uz mentorstvo nastavnika. Upravo sudjelovanje u ovom programu omogućilo joj je da poboljša proces učenja uvođenjem pristupa koji promiče aktivno i samostalno učenje i kritičko mišljenje. Svoja iskustva u primjeni nastavnih metoda i e-obrazovanja, kao i ulogama nastavnika kao menadžera objavljuje putem prezentacija i stručnih radova na predavanjima te putem digitalnog časopisa „Pogled kroz prozor“. Član je Radne skupine za pripremu uvođenja kurikuluma Informatike za osnovne i srednje škole (Ministarstvo znanosti i obrazovanja). Kroz pripremu i izradu metodičkih priručnika za Informatiku za osnovnu i srednju školu osmišljava i razrađuje aktivnosti ishoda učenja u kojima primjenjuje metode ERR sustava (evokacija, razumijevanje značenja, refleksija) programa „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“.

U natječaju „Možemo to riješiti“ Foruma za slobodu odgoja, nagrađena je za osmišljeni projekt „Nenasilje i mirno rješavanje sukoba“. Sudjelovala je u Forumovom programu „Obrazovanje protiv korupcije“ te je izradila nastavne pripreme koje su objavljene u publikaciji „Obrazovanje protiv korupcije – prijedlozi nastavnih jedinica“. U školi je organizirala obilježavanje Dana protiv korupcije s ciljem uključivanja sadržaja vezanih uz borbu protiv korupcije te razvoj građanskih vrijednosti. Iz njenog profesionalnog rada vidljivo je kako nastoji kod učenika izgraditi sustav vrijednosti i razviti vještine svojstvene demokratskom društvu. Također kod učenika kontinuirano razvija samopoštovanje i samopouzdanje te osjećaj osobne odgovornosti. Rezultati ovakvog odgojnog rada prepoznatljivi su u motiviranosti i uspješnosti učenika u redovnoj nastavi te u izvannastavnim aktivnostima iz područja računalstva.

Ovo Priznanje je iskaz zahvalnosti i poštovanja prema svima onima koji su doprinijeli ostvarenju vizije Foruma za slobodu odgoja, a to je obrazovanje utemeljeno na načelima jednakosti, ravnopravnosti, slobodnog izbora, pluralizma, demokratičnosti i društvene odgovornosti koje omogućuje svakom pojedincu potpuni razvoj osobnih potencijala i kompetencija.

S podjelom priznanja Forum za slobodu odgoja krenuo je 2004. godine, a od 2015. godine Priznanje Foruma za slobodu odgoja nosi ime istaknutnog učitelja i promicatelja cjeloživotnog učenja Stjepana Cipeka.

Slijedi popis dobitnika ovogodišnjeg priznanja Foruma za slobodu odgoja:

  • u kategoriji “Škola Foruma za slobodu odgoja”: OŠ Ivana Meštrovića iz Zagreba, II OŠ Vrbovec, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar, Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin
  • u kategoriji “Učiteljica Foruma za slobodu odgoja”: Snježana Prusec – Kovačić, OŠ Vugrovec – Kašina; Gordana Ljubas, OŠ Ivana Meštrovića u Zagrebu; Marina Mirković, Tehnička škola Požega; Željka Štampar Zamuda, OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica.
  • u kategoriji “Stručna suradnica Foruma za slobodu odgoja”: Koraljka Mahulja Pejčić, OŠ Ivana Zajca, Rijeka.

Zanimljivo je da je podjela priznanja bila u Tjednu cjeloživotnog učenja, a glavne djelatnosti Foruma za slobodu odgoja uključuju razvoj i provedbu edukacijskih programa za metodičko usavršavanje nastavnika, te programi u području nenasilnog rješavanja sukoba, zdravstvenog obrazovanja, građanskog obrazovanja, upravljanja školom i razvojem lokalne zajednice. Prof. Mirković uskoro će uz pojedine kolege profesore iz Tehničke škole pohađati Forumovu „Edukaciju o Europskoj uniji“, a uz priznanje nagrađena je još jednim besplatnim sudjelovanjem na dvodnevnom seminaru Foruma za slobodu odgoja po vlastitom izboru. Priznanje je poticaj za daljnje projekte te suradnju prof. Mirković i Tehničke škole u Požegi s Forumom za slobodu odgoja.

Priznanje Foruma za slobodu odgoja Priznanje Foruma za slobodu odgoja Priznanje Foruma za slobodu odgoja