Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Autolimar JMO

Autolimar JMO

Šifra zanimanja: 014053

Zajednički ciljevi i zadaće obrazovanja za strojarska zanimanja:

Zajednički cilj obrazovanja za sva obrtnička zanimanja je uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka znakovitih za određena zanimanja. Zadaća je obrazovanja stjecanje znanja, vještina, navika i sposobnosti iz područja:

 • planiranja i pripreme rada,
 • sigurnosti i zaštite na radu te racionalna korištenja energije,
 • čitanja i uporabe tehničkih crteža i druge tehničko-tehnološke dokumentacije,
 • izbora i primjene materijala i pomoćnih sredstava,
 • uporabe i održavanja alata, pribora, i naprava,
 • spajanja i razdvajanja elemenata i sklopova,
 • ispitivanja i kontrole u tijeku i na kraju rada.

Posebne zadaće obrazovanja za zanimanje autolimar:

 • radovi na obradbi lima deformacijom, savijanjem, i ravnanjem lima u hladnom i toplom stanju,
 • izradba pojedinih dijelova karoserije,
 • spajanje metala plinskim zavarivanjem, elektrootpornim zavarivanjem i lemljenjem,
 • mjerenje i centriranje karoserije, dijagonalna mjerenja, mjerenja između osovina i dr.

 

Predmeti i broj sati tjedno kroz godine obrazovanja:

predmet tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik
- engleski
- njemački
2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1
Politika i gospodarstvo - 2 -
Matematika u struci 2 1 1
Osnove računalstva 1.5 - -
Tehničko crtanje 1.5 - -
Osnove elektrotehnike i elektronike - - 1
Osnove tehničkih materijala 1 - -
Matematika u struci - izborni  1 - -
Tehnologija obrade i montaže  2 - -
Praktična nastava u školskoj radionici (262)  7.5 - -
Osnove tehničke mehanike  - 2 -
Elementi strojeva  - 2 -
Tehnologija autolimarije - izborni - 2 2
Tehnologija održavanja vozila  - 1 1
Tehnike motornih vozila - 1 1+1
Tehnologija autolimarije  - 1 2+1
Osnove automatizacije  - - 1
Praktična nastava u školskoj radionici - 4 2
UKUPNO 25.5 23 20