Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Autolimar

Autolimar

Zajednički ciljevi i zadaće obrazovanja za strojarska zanimanja:

Zajednički cilj obrazovanja za sva obrtnička zanimanja je uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka znakovitih za određena zanimanja. Zadaća je obrazovanja stjecanje znanja, vještina, navika i sposobnosti iz područja:

 • planiranja i pripreme rada,
 • sigurnosti i zaštite na radu te racionalna korištenja energije,
 • čitanja i uporabe tehničkih crteža i druge tehničko-tehnološke dokumentacije,
 • izbora i primjene materijala i pomoćnih sredstava,
 • uporabe i održavanja alata, pribora, i naprava,
 • spajanja i razdvajanja elemenata i sklopova,
 • ispitivanja i kontrole u tijeku i na kraju rada.

Posebne zadaće obrazovanja za zanimanje autolimar:

 • radovi na obradbi lima deformacijom, savijanjem, i ravnanjem lima u hladnom i toplom stanju,
 • izradba pojedinih dijelova karoserije,
 • spajanje metala plinskim zavarivanjem, elektrootpornim zavarivanjem i lemljenjem,
 • mjerenje i centriranje karoserije, dijagonalna mjerenja, mjerenja između osovina i dr.

 

Predmeti i broj sati tjedno kroz godine obrazovanja:

predmet tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Politika i gospodarstvo - 2 -
Matematika 2 2 2
Računalstvo - - 2
Tehničko crtanje 2 - -
Tehnička mehanika 2 - -
Tehnički materijali 2 - -
Tehnologija obrade i montaže 2 - -
Elementi strojeva - 2 -
Tehnologija autolimarije - 3 2
Elektrotehnika - - 1
Konstrukcija karoserije - - 2
Praktična nastava obrade i montaže 14 - -
Praktična nastava autolimarije - 18 18
Stručna praksa - godišnje 182 182 35