Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Automehaničar JMO

Automehaničar JMO

Šifra zanimanja:  014253

Zajednički ciljevi i zadaće obrazovanja za strojarska zanimanja:

Zajednički cilj obrazovanja za sva obrtnička zanimanja je uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka znakovitih za određena zanimanja. Zadaća je obrazovanja stjecanje znanja, vještina, navika i sposobnosti iz područja:

 • planiranja i pripreme rada,
 • sigurnosti i zaštite na radu te racionalna korištenja energije,
 • sigurnosti i zaštite na radu te racionalna korištenja energije,
 • čitanja i uporabe tehničkih crteža i druge tehničko-tehnološke dokumentacije,
 • izbora i primjene materijala i pomoćnih sredstava,
 • uporabe i održavanja alata, pribora, i naprava,
 • spajanja i razdvajanja elemenata i sklopova,
 • ispitivanja i kontrole u tijeku i na kraju rada.

Posebne zadaće obrazovanja za zanimanje automehaničar:

 • održavanje vozila,
 • demontaža, montaža, i ispitivanje dijelova, sklopova i sustava vozila,
 • aktiviranje i ispitivanje rada sklopova i sustava,
 • ispitivanje oblika, polžaja tlakova, temperature, potrošnje, električnih i voznih značajki,
 • utvrđivanje i otklanjanje kvarova i oštećenja na motorima i vozilima,
 • poznavanje toplinskih i hidrauličnih zakona i procesa.

 


Predmeti i broj sati tjedno kroz godine obrazovanja:

predmet tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik
- engleski
- njemački
2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1
Politika i gospodarstvo - 2 -
Matematika u struci 2 1 1
Osnove računalstva 1.5 - -
Tehničko crtanje 1.5 - -
Osnove elektrotehnike i elektronike - - 1
Osnove tehničkih materijala 1 - -
Matematika u struci - izborni 1 - -
Tehnologija obrade i montaže 2 - -
Praktična nastava u školskoj radionici (262) 7.5 - -
Osnove tehničke mehanike - 2 -
Elementi strojeva - 2 -
Tehnike motornih vozila - izborni - 2 2
Tehnike motornih vozila - 2 2+1
Tehnologija održavanja vozila  - 1 2
Onove automatizacije  - - 2
Praktična nastava u školskoj radionici  - 4 2
UKUPNO  25.5 23 20