Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Elektroinstalater

Elektroinstalater

Obrazovni program za zanimanje elektroinstalater treba omogućiti učenicima:

 • upoznavanje opasnosti na radu i propisa o zaštiti te usvajanjem mjera i postupka za rad na siguran način, racionalnu uporabu materijala i svih oblika energije, a posebno električne,
 • osposobljenost za čitanje i primjenu tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • planiranje postupka i tijeka rada te uporabe alata, materijala i komponenata, obrade materijala i poluproizvoda i mjerenje električnih veličina,
 • postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje niskonaponskih instalacija i postrojenja za raspodjelu električne energije,
 • postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje dojavnih i signalnih instalacija, antenskih i komunikacijskih instalacija
 • postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje uzemljenja i munjovoda, te postrojenja za izjednačivanje potencijala,
 • priključivanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje električnih uređaja,
 • priključivanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje rasvjetnih uređaja,
 • priključivanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje rezervnih izvora električne energije,
 • priključivanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje kompenzacijskih postrojenja.

Predmeti i broj sati tjedno kroz godine obrazovanja

 

predmet tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Politika i gospodarstvo - 2 -
Matematika 2 2 2
Računalstvo - - 1.5
Osnove elektrotehnike 4 - -
Tehničko crtanje i elementi strojeva 2 - -
Mjerenja u elektrotehnici - 3 -
Elektrotehnički materijali - 1 -
Elektroničke komponente - - 1.5
Električni strojevi - - 1.5
Električne instalacije - 2 2
Električne mreže - - 1.5
Praktična nastava 16 16 16
Stručna praksa - godišnje 182 182 35