Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Elektroinstalater - JMO

Elektroinstalater - JMO

Šifra zanimanja: 042153

Obrazovni program za zanimanje elektroinstalater treba omogućiti učenicima:

 • upoznavanje opasnosti na radu i propisa o zaštiti te usvajanjem mjera i postupka za rad na siguran način, racionalnu uporabu materijala i svih oblika energije, a posebno električne,
 • osposobljenost za čitanje i primjenu tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • planiranje postupka i tijeka rada te uporabe alata, materijala i komponenata, obrade materijala i poluproizvoda i mjerenje električnih veličina,
 • postavljanje, ispitivanje i stavljanje u pogon i održavanje niskonaponskih instalacija i postrojenja za raspodjelu električne energije,
 • postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje dojavnih i signalnih instalacija, antenskih i komunikacijskih instalacija
 • postavljanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje uzemljenja i munjovoda, te postrojenja za izjednačivanje potencijala,
 • priključivanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje električnih uređaja,
 • priključivanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje rasvjetnih uređaja,
 • priključivanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje rezervnih izvora električne energije,
 • priključivanje, ispitivanje, stavljanje u pogon i održavanje kompenzacijskih postrojenja.

Predmeti i broj sati tjedno kroz godine obrazovanja

 

predmet tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik
- engleski
- njemački
2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1
Politika i gospodarstvo - 2 -
Matematika u struci 2 - -
Matematika u struci - izborni 1 2 1
Osnove računalstva 1+1 - -
Tehničko crtanje i dokumentiranje 1+0.5 - -
Elektrotehnika 3+1 2+1 -
Električni strojevi i uređaji - 2+1 -
Električne instalacije - 2+0.5 -
Elektronika i upravljanje - - 2+1
Električne instalacije - - 3+0.5
Električne mreže i postrojenja - - 2
Električne instalacije - izborni - - 2+1
Praktična nastava u školi
- elektro dio
- strojarski dio 

3
3.5
- -
Praktična nastava u školi  - 4 2.5
UKUPNO 25.5 23.5 22