Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Elektromehaničar

Elektromehaničar

Obrazovni program za zanimanje elektromehaničar treba omogućiti učenicima:

 • upoznavanje opasnosti na radu i propisa o zaštiti te usvajanjem mjera i postupaka za rad na siguran način, racionalno uporabu materijala i svih oblika energije, a posebno električne,
 • osposobljenost za čitanje i primjenu tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • planiranje postupka i tijeka rada te uporabe alata, materijala i komponenata za obradu materijala i poluproizvoda,
 • izradu dijelova elektrouređaja (namoti strojeva),
 • rastavljanje i sastavljanje električnih strojeva i uređaja,
 • usvajanje postupka mjerenja električnih i neelektričnih veličina,
 • ispitivanja, održavanja i popravka električnih strojeva i uređaja,
 • stavljanje u pogon strojeva i uređaja.

Predmeti i broj sati tjedno kroz godine obrazovanja:

predmet tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Politika i gospodarstvo - 2 -
Matematika 2 2 2
Računalstvo - - 1.5
Osnove elektrotehnike 4 - -
Tehničko crtanje i elementi strojeva 2 - -
Mjerenja u elektrotehnici - 3 -
Elektrotehnički materijali - 1 -
Elektroničke komponente - - 1.5
Električni strojevi - 2 2
Električne instalacije - - 1.5
Kućanski aparati - - 1.5
Praktična nastava 16 16 16
Stručna praksa - godišnje 182 182 35