Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Elektromehaničar - JMO

Elektromehaničar - JMO

Šifra zanimanja: 042353

Obrazovni program za zanimanje elektromehaničar treba omogućiti učenicima:

 • upoznavanje opasnosti na radu i propisa o zaštiti te usvajanjem mjera i postupaka za rad na siguran način, racionalno uporabu materijala i svih oblika energije, a posebno električne,
 • osposobljenost za čitanje i primjenu tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima,
 • planiranje postupka i tijeka rada te uporabe alata, materijala i komponenata za obradu materijala i poluproizvoda,
 • izradu dijelova elektrouređaja (namoti strojeva),
 • rastavljanje i sastavljanje električnih strojeva i uređaja,
 • usvajanje postupka mjerenja električnih i neelektričnih veličina,
 • ispitivanja, održavanja i popravka električnih strojeva i uređaja,
 • stavljanje u pogon strojeva i uređaja.

Predmeti i broj sati tjedno kroz godine obrazovanja:

predmet tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik
- engleski
- njemački
2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 1 1
Politika i gospodarstvo - 2 -
Tehničko crtanje i dokumentiranje 1+0.5 - -
Matematika u struci 2 - -
Elektrotehnika 3+1 2+1 -
Matematika u struci - izborni 1 2 1
Elektronika i upravljanje - - 2+1
Električne instalacije - 2+0.5 -
Električni strojevi - 2+1 2+0.5
Električni uređaji - - 3+0.5
Kućanski aparati - izborni - - 2+1
Praktična nastava u školi
- strojarski dio
- elektro dio

3.5
3

-
-

-
-
Praktična nastava u školi - 4 2
UKUPNO 25.5 23.5 22