Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Elektrotehničar

Elektrotehničar

Šifra zanimanja: 040104

Obrazovni program elektrotehničara treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, prije svega iz matematičkog i prirodoznanstvenog područja, što će omogućiti nastavak obrazovanja studija tehničkih znanosti. Dodatnim obrazovnim programom (fakultativni program) moguće je stjecanje proširenog općeg obrazovanja koje omogućava kandidiranje za upis na bilo koji fakultet.

Pored toga, ovo zanimanje treba omogućiti stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo adaptivno osposobljavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike. Izbornim i fakultativnim programom sa stručnim sadržajima u 3. i 4. godini moguće je istovremeno stjecanje znanja iz pojedinih užih područja elektrotehnike (proizvodnja i prijenos električne energije, električni strojevi i uređaji, radiokomunikacije, telekomunikacije, računalstvo, procesna tehnika).

Savladavanjem ovih sadržaja učenici stječu uvijete za brže za brže i lakše uključivanje u praksu.

Stručne sadržaje čine zajednički stručni sadržaji i izborni blok stručnih sadržaja. Škola određuje na temelju svojih programskih opredjeljenja koji će izborni blok stručnih sadržaja ponuditi učenicima.

Stručni sadržaji (zajednički i izborni blok s izbornim programom škole) imaju zadaću omogućiti učenicima stjecanje sustavnih stručnih znanja o materijalima, sklopovima, strojevima i uređajima, organizaciji rada, zaštiti na radu i zaštiti okoline. Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čija je osnovna zadaća postupno uvođenje učenika u poslove tehničara u realnim uvjetima.

Iz Glasnika ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, posebno izdanje, broj 2,agreb, kolovoz 1996.

Broj sati po predmetima kroz godine obrazovanja:

Nastavni predmet Tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r 4.r
Općeobrazovni sadržaji
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik
- engleski
- hrvatski
2 2 2 2
Povijest 2 2 - -
Geografija 2 1 - -
Politika i gospodarstvo - - - 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
Matematika 4 4 4 4
Fizika 3 3 3 3
Kemija 2 - - -
Biologija 1 - - -
Zajednički stručni sadržaji
Računalstvo 2 2 - -
Teh. crtanje i dokumentiranje 2 - - -
Osnove elektrotehnike 4 3 - -
Mjerenja u elektrotehnici - 3 - -
Elektrotehnički materijali i komponente - 2 - -
Automatsko vođenje procesa - - - 2
Radioničke vježbe 2 4 4 4
Posebni stručni sadržaji
Elektronički sklopovi - - 2 -
Strojarstvo - - 2 -
Električni strojevi - - 4 -
Sklopni aparati - - 2 -
Električne instalacije - - 2 -
Elektroenergetika - - - 2
Energetska elektronika - - - 2
Elektromotorni pogoni - - - 2
Radioničke vježbe 2 4 4 4
Elektrane - - 1 -
Kompenzacija jalove energije - - - 1
Digitalna elektronika - - - 2
UKUPNO 32 32 32 32