Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Strojobravar

Strojobravar

Obrazovanje za zanimanje strojobravar traje tri godine, a odvija se po jedinstvenom modelu obrazovanja. Za upis u zanimanje strojobravar potrebno je završiti osnovnu školu, posjedovati potrebnu liječničku svjedodžbu, te Ugovor o naukovanju. Ugovor o naukovanju se potpisuje između škole, licencirane radionice(za obavljanje praktične nastave), učenika i Obrtničke komore.

Zajednički ciljevi i zadaće obrazovanja za strojarska zanimanja:

Zajednički cilj obrazovanja za sva obrtnička zanimanja je uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka znakovitih za određena zanimanja. Zadaća je obrazovanja stjecanje znanja, vještina, navika i sposobnosti iz područja:

 • planiranja i pripreme rada,
 • sigurnosti i zaštite na radu te racionalna korištenja energije,
 • čitanja i uporabe tehničkih crteža i druge tehničko-tehnološke dokumentacije,
 • izbora i primjene materijala i pomoćnih sredstava,
 • uporabe i održavanja alata, pribora, i naprava,
 • spajanja i razdvajanja elemenata i sklopova,
 • ispitivanja i kontrole u tijeku i na kraju rada.

Posebne zadaće obrazovanja za zanimanje strojobravar:

 • održavanje i popravak strojeva i uređaja u eksploataciji i izradba pojedinih djelova strojeva,
 • spajanje elemenata spojeva rastavljivim vezama (vijci, matice, spojke) i nerastavljivim vezama (čvrstim dosjedima, toplinskim djelovanjem, zakivanjem),
 • sastavljanje elemenata za prijenos snage i okretanja (montaža remenskog prijenosa, lančanika, dinamičko uravnoteženje rotacijskih dijelova i sklopova, hidrauličnih uređaja, radovi na instalacijama, uređajima za razvođenje, crpkama i pravocrtnim i rotacijskim motorima),
 • izradba kanala za podmazinje,
 • način ugradnje raznih brtvila,
 • sastavljanje zupčanika, ugradnja zupčanika na osovinu i vratilo, ugradnja i način odabiranja kotrljajućih i kliznih ležajeva,
 • kontrola ispitivanja odstupanja od okomitosti, paralelnosti te udara aksijalnog i radijalnog, kontrola šumnosti i zagrijavanje u radu,
 • dijagnosticiranje kvarova na alatnim strojevima, rasklapanje i obavljanje manjih popravaka na podsklopovima i sklopovima alatnih strojeva,
 • radovi na generalnom remontu alatnog stroja,
 • mjerenje i kontrola pomičnim mjerilima, dubinomjerima, univerzalnim kutomjerima, mikrometrima, komparatorom, kalibrima, račvama i strojnim libelama.

Predmeti i broj sati tjedno kroz godine obrazovanja

predmet tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Politika i gospodarstvo - 2 -
Matematika 2 2 2
Računalstvo - - 2
Tehničko crtanje 2 - -
Tehnička mehanika 2 - -
Tehnički materijali 2 - -
Tehnologija obrade i montaže 2 - -
Elementi strojeva - 2 -
Mehanizmi - 2 -
Tehnologija strojobravarije - 3 2
Elektrotehnika - - 1
Hidraulika i pneumatika - - 2
Praktična nastava obrade i montaže 14 - -
Praktična nastava strojobravarije - 16 16
Stručna praksa - godišnje 182 182 35