Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Tehničar za računalstvo (stari kurikulum)

Tehničar za računalstvo (stari kurikulum)

Šifra zanimanja: 040604

Obrazovni program tehničara za računalstvo sličan je programu elektrotehničara i treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, prije svega iz matematičkog i prirodoznanstvenog područja, što će omogućiti nastavak obrazovanja na studijima tehničkih znanosti. Dodatnim obrazovnim programom (fakultativni program) moguće je stjecanje proširenog općeg obrazovanja koje omogućava kandidiranje za upis na bilo koji fakultet.

Pored toga ovo zanimanje treba omogućiti stjecanje širokog temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike, posebice elektronike.

Posebni ciljevi ovog obrazovnog programa su osposobljavanje učenika za obavljanje ovih poslova:

 • posluživanje računala i računalskih mreža,
 • ulazna kontrola računalskih komponenata i sustava,
 • izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala,
 • vođenje skladišta komponenata i sustava u proizvodnji računala,
 • priprema proizvodnje (razvojna dokumentacijaradni nalozi, specifikacija materijala),
 • izrada i ispitivanje aparaturne opreme računala,
 • distribucija tehničke dokumentacije računala,
 • održavanje aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala,
 • servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda,
 • izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme,
 • proizvodnja i razvoj programske opreme,
 • umnažanje podataka na medije za pohranjivanje,
 • arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije.

Iz Glasnika ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, posebno izdanje, broj 2, Zagreb, kolovoz 1996.

Predmeti i broj sati tjedno u pojedinim godinama obrazovanja:

Nastavni predmet Tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r 4.r
Hrvatski jezik - - 3 3
Strani jezik - - 2 2
Politika i gospodarstvo - - - 2
Tjelesna i zdravstvena kultura - - 2 2
Vjeronauk / Etika - - 1 1
Matematika - - 4 3
Fizika - - 2 2
Računalstvo - - 2 -
Elektronički sklopovi - - 4 -
Digitalna elektronika - - 2 -
Električni strojevi i uređaji - - 2 -
Informacije i komunikacije - - 2 -
Automatsko vođenje procesa - - 2 -
Elektronička instrumentacija - - - 2
Sklopovska oprema računala - - - 3
Sustavna programska potpora - - - 3
Dijagnostika i održavanje uređaja - - - 2
Radioničke vježbe - - 4 4
Izborni program
Internetske tehnologije - - 2 -
UKUPNO - - 32 32