Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Tehničar za elektroenergetiku

Tehničar za elektroenergetiku

Šifra zanimanja: 040204

Tehničari za elektroenergetiku bave se poslovima u svezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije.
Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.). U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstupanjima kontroliranih karakteristika (snage, napona i sl.), pravodobno moraju poduzeti odgovarajuće mjere.

Tehničari za elektroenergetiku rade i na održavanju električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju. Povremeno usklađuju ili zamjenjuju dijelove koji su podložni trošenju (npr. četkice ili namote generatora i sl.). Planiraju i izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju remonta cjelokupnog postrojenja. Električni vodovi i električne mreže služe prijenosu proizvedene električne energije dalekovodima do mjesta razdioba (trafostanice) i dalje – niskonaponskom mrežom – do potrošača. Tehničari za elektroenergetiku proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzioniraju vodove, analiziraju dijagrame opterećenja, procjenjuju okolne uvjete izvedbe te utvrđuju broj i vrstu trafostanica. Pri tomu se služe računalom, priručnicima sa standardima elektromaterijala (vodiča, poluvodiča, izolatora, niskonaponskih sklopki, rastavljača, osigurača i zemljospojnica).

 

nastavni predmet godina školovanja
1. 2. 3. 4.
Hrvatski jezik - 3 3 3
Strani jezik
- Engleski
- Njemački
- 2 2 2
Povijest - 2 - -
Vjeronauk / Etika - 1 1 1
Geografija - 1 - -
Tjelesna i zdravstvena kultura - 2 2 2
Matematika - 3 3 4
Fizika - 2 2 -
Računalstvo - 2 - -
Politika i gospodarstvo - - - 2
Osnove elektrotehnike - 3 - -
Mjerenja u elektrotehnici - 3 - -
Elektrotehnički materijali i komponente - 2 - -
Strojarstvo - 2 - -
Radioničke vježbe - 4 4 -
Elektronički sklopovi - - 2 -
Električni strojevi - - 4 -
Sklopni aparati - - 2 -
Električne instalacije - - 2 -
Elektrane - - 2 -
Strojarske konstrukcije - - - 3
Alati i naprave - - - 2
Hrvatski jezik -
Pneumatika i hidraulika - - - 2
Termodinamika - - - 1
CNC tehnologije - - - 3
Industrijska automatizacija - - - 2
Kontrola i osiguranje kvalitete - - - 1
Izborni
Projektiranje tiskanih pločica - - 2 -
Roboti i manipulatori - - - 2
Glodanje CAD/CAM tehnologijom - - - 2
UKUPNO - 32 31 32