Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Zanimanja Tehničar za elektroenergetiku

Tehničar za elektroenergetiku

Tehničari za elektroenergetiku bave se poslovima u svezi s proizvodnjom, prijenosom i razdiobom električne energije.
Rade u objektima elektroenergetskog sustava: u elektranama za proizvodnju električne energije, u rasklopnim postrojenjima i trafostanicama za razvod i pretvaranje električne energije te u objektima kontrole i održavanja električnih vodova i mreža. U elektrani upravljaju i nadziru rad elektroenergetskih postrojenja (generatora, energetskih transformatora i sl.). U elektranama s daljinskim automatskim upravljanjem i regulacijom glavni im je posao praćenje podataka na komandnoj ploči, odnosno komandnom pultu. Ako dođe do odstupanjima kontroliranih karakteristika (snage, napona i sl.), pravodobno moraju poduzeti odgovarajuće mjere.

Tehničari za elektroenergetiku rade i na održavanju električnih strojeva u elektroenergetskom postrojenju. Povremeno usklađuju ili zamjenjuju dijelove koji su podložni trošenju (npr. četkice ili namote generatora i sl.). Planiraju i izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju remonta cjelokupnog postrojenja. Električni vodovi i električne mreže služe prijenosu proizvedene električne energije dalekovodima do mjesta razdioba (trafostanice) i dalje – niskonaponskom mrežom – do potrošača. Tehničari za elektroenergetiku proračunavaju potrebne karakteristike dalekovoda i niskonaponske mreže, dimenzioniraju vodove, analiziraju dijagrame opterećenja, procjenjuju okolne uvjete izvedbe te utvrđuju broj i vrstu trafostanica. Pri tomu se služe računalom, priručnicima sa standardima elektromaterijala (vodiča, poluvodiča, izolatora, niskonaponskih sklopki, rastavljača, osigurača i zemljospojnica).

 

Nastavni predmet 1.razred 2.razred 3.razred 4.razred
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2 - -
Geografija 2 1 - -
Politika i gospodarstvo - - - 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
Matematika 3 3 3 3
Fizika * 2 2 2 2
Kemija 2 - - -
Biologija 1 - - -
Računalstvo * 2 2 - -
Tehničko crtanje i dokumentiranje * 2 - - -
Osnove elektrotehnike * 4 3 - -
Mjerenja u elektrotehnici * - 3 - -
Elektrotehnički materijali i komponente - 2 - -
Strojarstvo - 2 - -
Elektronički sklopovi * - - 2 -
Električni strojevi i uređaji* - - 4 -
Sklopni aparati - - 2 -
Električne instalacije - - 2 -
Elektrane - - 2 -
Energetska elektronika * - - - 2
Električne mreže - - - 2
Rasklopna postrojenja - - - 2
Automatizacija u elektroenergetskim postrojenjima - - - 3
Radioničke vježbe* 4 4 4 4
Izborni program**: - - 2-3 2-4
UKUPNO: 32 32 31-32 30-32
STRUČNA PRAKSA - 80 80 40