Tehnička škola Požega

 • Povećaj veličinu slova
 • Normalna veličina slova
 • Smanji veličinu slova

Tokar

Zajednički ciljevi i zadaće obrazovanja za strojarska zanimanja:

Zajednički cilj obrazovanja za sva obrtnička zanimanja je uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka znakovitih za određena zanimanja. Zadaća je obrazovanja stjecanje znanja, vještina, navika i sposobnosti iz područja:

 • planiranja i pripreme rada,
 • sigurnosti i zaštite na radu te racionalna korištenja energije,
 • čitanja i uporabe tehničkih crteža i druge tehničko-tehnološke dokumentacije,
 • izbora i primjene materijala i pomoćnih sredstava,
 • uporabe i održavanja alata, pribora, i naprava,
 • spajanja i razdvajanja elemenata i sklopova,
 • ispitivanja i kontrole u tijeku i na kraju rada.

Posebne zadaće obrazovanja za zanimanje tokar:

 • temeljito poznavanje teorijskih osnova zanimanja kao što su: geometrijski oblik oštrice alata, ekonomska brzina rezanja, posmak, dubina rezanja, presjek strugotine, trajnost alata i režim rada, namještanje alata, sredstva hlađenja, priprema radnog mjesta,
 • poznavanje vrsta tokarskih strojeva, sastavnih djelova i njihove funkcije,
 • održavanje i rukovanje tokarskim strojevima,
 • izradba elemenata za strojeve i alate kao što su: osovine, čahure, vretena, klipovi, ventili, vijci, matice, prstenovi, tjela za zupčanike, vretena s navojem, spiralne opruge, djelovi reznog i steznog alata itd.
 • mjerenje pomičnim mjerilom, dubinomjerom, mikrometrom, komparatorom, šablonama i čvrstim mjerilima
 • sastavljanje jednostavnih pneumatskih, elektropneumatskih i hidrauličkih sustava
 • upoznavanje sustava programiranja numerički upravljanih alatnih strojeva
 • programiranje numerički upravljanih alatnih strojeva i izrada jednostavnih dijelova na istimaPredmeti i broj sati tjedno kroz godine obrazovanja:

predmet tjedni broj sati
1.r 2.r 3.r
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk / Etika 1 1 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Politika i gospodarstvo - 2 -
Matematika 2 2 2
Računalstvo - - 2
Tehničko crtanje 2 - -
Tehnička mehanika 2 - -
Tehnički materijali 2 - -
Tehnologija obrade i montaže 2 - -
Elementi strojeva - 2 -
Tehnologija tokarenja - 3 2
Elektrotehnika - - 1
Hidraulika i pneumatika - - 2
Praktična nastava obrade i montaže 14 - -
Praktična nastava tokarenja - 16 18
Stručna praksa - godišnje 182 182 35