Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Državna matura

Državna matura

Priručnik za prijavu ispita državne mature

Ncvvo objavio je Priručnik za prijavu ispita državne mature, a nalazi se na sljedećoj poveznici:

https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/12/PRIRUCNIK-ZA-UCENIKE-koji-2016.-2017.-zavr%C5%A1avaju-4.-5.-razred-u-srednjim-%C5%A1kolama-u-Republici-Hrvatskoj.pdf

 

Materijali za pripremu za državnu maturu iz hrvatskog

Materijale za pripremu za državnu maturu iz hrvatskog jezika možete preuzeti sa donje poveznice:

 

Pravila i upute prije, za vrijeme i poslije pisanja ispita državne mature

Pravila prije početka i tijekom trajanja ispita

· Šezdeset minuta prije početka ispita objavljuje se raspored učenika i dežurnih nastavnika po skupinama na oglasnoj ploči i vratima ispitnih prostorija. Na ulazu u ispitnu prostoriju bit će objavljen raspored sjedenja.

· Učenici se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita

· Obavezno ponijeti osobni dokument s fotografijom koji je prije početka ispita učenik dužan predočiti dežurnome nastavniku te položiti na desni rub stola koji mu je dodijeljen za pisanje ispita.

· Učenik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnoga mjesta mobilni uređaj, slušalice, ručne satove i druge elektronske uređaje te moraju isključiti mobilni uređaj.

 

· Pravilo - 30 minuta nakon početka ispita i 15 minuta prije kraja ispita niti jedan učenik ne smije napustiti ispitnu prostoriju.

 

Za vrijeme ispita


· Nije dopušten nikakav oblik komunikacije ili suradnje s drugim učenicima. To uključuje sve oblike prepisivanja, dogovaranja, razgovaranja ili razmjenjivanja poruka te zajedničko rješavanje zadataka.

· Zabranjena je uporaba bilo kakvih uređaja, pomagala, pribora, knjiga ili bilješki.

· Ne smijete ometati rad ostalih učenika. Zabranjeno je pričanje, zapitkivanje, stvaranje buke, neugodnih zvukova i slično.

· Ne smijete ni na koji način oštetiti, otuđiti ili uništiti svoj ili tuđi uradak ili bilo koji dio ispitnoga materijala, inventara prostorije u kojoj se ispit odvija ili tuđe imovine.

· Nije dopušteno jesti.

 

Učenici na radnome stolu smiju imati:

·         osobnu iskaznicu (na desnome rubu stola)

 

·         pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet

 

·         bočicu s vodom u plastičnoj, prozirnoj ambalaži bez naljepnice

 

·         ispitne materijale.

 

· Ispitnu prostoriju privremeno možete napustiti do 5 minuta uz dopuštenje i pratnju dežurnoga nastavnika. U isto vrijeme ispitnu prostoriju može napustiti samo jedan učenik.

 

Završetak ispita


· Trebate ostati sjediti na svojem mjestu i slijedite upute dežurnih nastavnika.

· Za vrijeme pisanja ispita koji se sastoji od dvaju dijelova, učeniku se ne dozvoljava izlazak do vremena predviđenog za stanku, ako je pisanje ispita završio prije vremena određenog za završetak prvog dijela ispita.

· Učenici koji su završili ispit ranije, a poslije vremena dozvoljenog za izlazak iz ispitne prostorije ne smiju ometati druge učenike. Na rub stola odlažu ispitne materijale i dizanjem ruke pozivaju dežurnoga nastavnika.

· Dežurni nastavnik dolazi do učenika, provjerava sav učenikov ispitni materijal i sprema ga u omotnicu za povrat te ju zatvara.

· Kada istekne vrijeme određeno za ispit, dežurni nastavnik izvješćuje učenike da je isteklo vrijeme pisanja, da odlože pomagala i olovke, odlože ispitne materijale na rub stola te ostanu na svom mjestu.

· Učenici ostaju sjediti na svojim mjestima dok dežurni nastavnici ne provjere i prikupe sav ispitni materijal.

 

Nakon ispita


· Ispitnu prostoriju učenik napušta u tišini, prati ga dežurni nastavnik do izlaska iz škole.

 


Kršenje pravila


· Prekršaji pristupnika na ispitu jesu

1. nepridržavanje uputa dežurnoga nastavnika,

2. upisivanje neprimjerenih znakova ili neprimjerenih sadržaja u

ispitni test,

3. nepridržavanje uputa o uporabi propisanoga pribora,

4. osvrtanje, razgovaranje, odnosno sporazumijevanje,

5. ometanje tijeka ispita,

6. prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja,

7. posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala,

8. predavanje uratka drugoga pristupnika,

9. nedozvoljeno posjedovanje ispitnih materijala,

10. zamjena identiteta pristupnika.

 

Mjere koje se izriču u slučajevima utvrđenoga prekršaja jesu:

1. opomena - kao upozorenje kod prvoga primijećenoga prekršaja od

točke 1. do 6. stavka 1. ovoga članka

2. prekid dijela ispita ili ispita kod ponovljenoga prekršaja od točke 1. do

6. i prvoga primijećenoga prekršaja iz točaka 7. i 8. stavka 1. ovoga

članka.

3. poništavanje svih položenih ispita 
 

Sve o državnoj maturi

Brošura o državnoj maturiNa stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljena je pdf brošura "Državna matura" namijenjena učenicima trećih razreda, ali i svim ostalim učenicima.

Osim te brošure na stranicama centra možete pronaći sve aktualne informacije vezane za pripreme i postupak provođenja državne mature, ali i mnoštvo drugih informacija koje bi vam mogle zatrebati.

Na stranicama tako možete pronaći Kalendar ispita državne mature za tekuću školsku godinu, pravilnik o polaganju državne mature, ili knjižicu Ususret državnoj maturi.

Preporučamo svim učenicima, a pogotovo učenicima treće godine i maturantima da prouče predložene i ostale stranice.

Za pregledavanje navedenih brošura potreban vam je Adobe Reader kojeg besplatno možete preuzeti s ove stranice.

 
Stranica 3 od 3