Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna
Stranice ministarstva
Stranice Ministarstva znanosti obrazovanja i športa te drugih ustanova i institucija Republike Hrvatske koje se bave mladima, školstvom i obrazovanjem.
Prikazati # 
1 MZOŠ
Stranice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
2 NCVVO
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je prvo mjesto na kojem ćete potražiti službene informacije o državnoj maturi, ali i mnogim drugim stvarima
3 eMatica
eMaticu trbate za unos podataka o učenicima, ispis svjedodžbi i drugo...
4 Vetis
Vetis trebate za unos podataka o učenicima, ispis izvješća i statistika za razred i slično
5 Pravilnik o ocjenjivanju
28. rujna 2010. ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa donijelo je danas novi Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Stupanjem na snagu ovog akta prestaje vrijediti stari Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi iz 1995. godine.
6 Nacionalni kurikulum
Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjojškolsko obrazovanje.
U kurikulumu su definirane temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljevi odgoja i obrazovanja, načela i ciljevi odgojno-obrazovnih područja, vrjednovanje učeničkih postignuća te vrjednovanje i samovrjednovanje ostvarivanja nacionalnoga kurikuluma. Određena su očekivana učenička postignuća za odgojno-obrazovna područja po ciklusima. Naznačena je predmetna struktura svakog odgojno-obrazovnog područja.
Nacionalni okvirni kurikulum čini polazište za izradbu nastavnih planova, odnosno definiranje optimalnoga opterećenja učenika, te izradbu predmetnih kurikuluma temeljenih na razrađenim postignućima odgojno-obrazovnih područja.