Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna Obavijesti za učenike Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacija

Nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacija

Na temelju članka 4. stavaka 1. Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (“Narodne novine” br. 8/16.) ravnatelj Škole, dana 14. lipnja 2016. godine, donosi i objavljuje na mrežnim stranicama Škole

OBAVIJEST O NASTAVKU OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJA

učenika koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine za školsku godinu 2016./2017.

Tehnička škola Požega, Ratarnička 1, ovim putem obavještava učenike koji su završili obrazovni program u trajanju od tri godine da imaju pravo u roku od dvije godine od dana završetka trogodišnjega obrazovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika, uz uvjet polaganja razlikovnih i/ili dopunskih ispita.

PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE SU:

  1. Računalni tehničar za strojarstvo
  2. Tehničar za mehatroniku
  3. Tehničar za elektrotehniku
  4. Tehničar za računalstvo
  5. Tehničar za elektroenergetiku

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti, u pravilu, unutar istoga obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Obrazovanje može nastaviti učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Ostvarivanje prava nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije uvjetuje se polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita koje određuje Nastavničko vijeće Tehničke škole.

Učenik odnosno roditelj ili skrbnik malodobnog učenika obvezan je do 5. srpnja 2016. godine podnijeti Školi pisani zahtjev za nastavkom obrazovanja.

Pisani zahtjev podnosi se u administraciji Škole radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Pisanom zahtjevu obvezno je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžba o završenom obrazovanju.

Uvjete i način polaganja kao i broj razlikovnih i/ili dopunskih ispita te rokove za prijavu i polaganje utvrdit će Nastavničko vijeće nakon zaprimljenih zahtjeva.

Učeniku kojemu je odobren nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije upisuje se u Školu putem upisnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i na mrežnim stranicama Škole.