Tehnička škola Požega

  • Povećaj veličinu slova
  • Normalna veličina slova
  • Smanji veličinu slova
Početna EU projekti EU projekt Leonardo da Vinci

EU projekt Leonardo da Vinci

                                                    

Tehnička škola Požega prijavila se na natječaj Agencije za mobilnost i programe EU za Program cjeloživotnog učenja, potprogram Leonardo da Vinci.

Tehnička škola Požega se kao nositelj projekta sa svojim partnerima Poljoprivredno-prehrambenom školom iz Požege i posredničkom agencijom EuroPartnership Agency iz Plymoutha iz Velike Britanije prijavila na natječaj Agencije za potprogram LdV – Stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VETPRO) sa projektom ''Poboljšanja i usporedba postojećih metoda poučavanja sa metodama poučavanja u Velikoj Britaniji''.

Prijavljeni projekt pozitivno je ocijenjen kao četvrti projekt između 20 prijavljenih te kao takav prihvaćen od strane Agencije koja mu je odobrila financijsku potporu u iznosu 31.485,00 EUR-a.

U okviru projekta osim kulturoloških, pedagoških i jezičnih priprema biti će ostvarena mobilnost 15 nastavnika britanskom obrazovnom sustavu u trajanju od 7 dana u periodu od 14.10. 2012. do 21.10.2012.

Cilj projekta je:

Upoznati inovativne metode rada u odvijanju nastavnog procesa u srednjim školama u Velikoj Britaniji, primjenom kojih bi se poboljšala kvaliteta nastavnih procesa i kurikuluma u školama dionicima ovog projekta.

Zoran Galić, voditelj projekta